Dług na sprzedaż: dłużnik PUNKT SKUPU ŻYWCA Arkadiusz Wojciechowski, Chomęciska Duże. Kwota długu: 5.795,00 zł. Faktura podpisana przez dłużnika, w całości niezapłacona, z dnia 01.02.2008 r. Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


rejestr długów