Dług na sprzedaż: dłużnik TELEGSM Wojciech Wnuk-Lipiński, NIP 6442364618, ur. 1977 r., siedziba ul. Miedziana, Katowice. Kwota długu: 9.753,40 zł. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 29.07.2009 r. Postępowanie egzekucyjne umorzone przez komornika 25.08.2010 r. W piśmie z datą 12.08.2010 r. komornik poinformował wierzyciela, że dłużnik pracuje na najniższe wynagrodzenie. Dłużnik nie posiada ruchomości o wartości handlowej, nie posiada nieruchomości, wierzytelności i kont bankowych i nie jest w stanie spłacac zadłużenia. Ponadto komornik poinformował że przeciwko dłużnikowi prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez kilku komorników. Cena długu - do negocjacji. Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


Uwaga: Warunkiem kupna długu (dotyczy także nabywców trudniących się egzekucją długów) jest podpisanie umowy cesji wierzytelności.


rejestr długów