dłużnik: PHU TOMAD Adam Wójcik, Katowice. Dług z tytułu niezapłacenia faktur za usługę - w całości niezapłacone. Kwota 11.899,88 zł. Prawomocny nakaz zapłaty. Egzekucja komornicza umorzona ze względu na jej zupełną bezskuteczność. Cena do negocjacji. (a debt for sale) kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


rejestr długów