Dług na sprzedaż: dłużnik Barbara Toloch, Zawiercie. Kwota wierzytelności: 14.250,00 zł. plus odsetki, łącznie do zapłaty na dzień 25 marca 2007 r. (data umieszczenia tego wpisu) kwota długu wynosiła 26.886,82 zł. Prawomocny nakaz sądowy z lipca 2001 r. Dług z tytułu prywatnej pożyczki gotówkowej. Cena do negocjacji. (a debt for sale) kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


rejestr długów