Dług na sprzedaż: dłużnik P.H.U. "TOBIX" Paulina Chojnacka NIP 879-235-99-03, ul. Frelichowskiego, Chełmża. Kwota długu: 8.703,00 zł., odsetki od kwoty 8.628,00 zł. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 16 września 2009 r. Komornicze postępowanie egzekucyjne wszczęte w listopadzie 2009 r., jak dotąd zupełnie bezskuteczne. Cena do negocjacji Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


Uwaga: Warunkiem kupna długu (dotyczy także nabywców trudniących się egzekucją długów) jest podpisanie umowy cesji wierzytelności.


rejestr długów