Dług na sprzedaż: dłużnik Katarzyna Szpot-Augustin, Świdnik. Kwota długu: 25.406,40 zł. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 27 października 2006 r. Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


rejestr długów