Dług na sprzedaż: dłużnik Mariusz Szmigielski, ur. 1975 r., zam. Dzięglewo, poczta Sochaczew. Kwota długu: 24.300,00 zł. Prawomocny wyrok sądowy z dnia 19 maja 2009 r. Odsetki od kwoty 24.000,00 zł. Dług w stosunku do osoby prywatnej. Komornicza egzekucja została w sprawie wszczęta w lipcu 2009 r. i okazała się zupełnie bezskuteczna. W piśmie z datą 13.10.2009 r. skierowanym do wierzyciela egzekwującego komornik sądowy napisał między innymi, że w toku czynności ustalono, że dłużnik pod ww. adresem mieszka z żona i czwórką dzieci u dziadka. Mienia ruchomego do zajęcia nie posiada. Na stałe nigdzie nie pracuje i nie ma żadnych dochodów. Kont bankowych nie posiada. Cena wierzytelności - do negocjacji. Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


Uwaga: Warunkiem kupna długu (dotyczy także nabywców trudniących się egzekucją długów) jest podpisanie umowy cesji wierzytelności.


rejestr długów