Dug na sprzeda: dunik SPAWALNICTWO-LUSARSTWO Adam Wrblewski, NIP 5591354613, ur. 1968 r., siedziba Laskowice Pomorskie. Kwota dugu: 18.200,00 z. Prawomocny nakaz zapaty z dnia 17 wrzenia 2009 r. Postpowanie egzekucyjne umorzone dnia 16.12.2010 r. jako w znacznej czci bezskuteczne (wyegzekwowano 1.042,70 z.). W postanowieniu o umorzeniu postpowania egzekucyjnego komornik napisa m.in., e po przeszukaniu pomieszcze i schowkw zajmowanych przez dunika nie stwierdzono adnych ruchomoci posiadajcych warto handlow i podlegajcych zajciu. Dunik zawiesi dziaalno gospodarcz w dniu 30.10.2009 r. Z on ma rozdzielnoc majtkow maesk. Dom stanowi wasnoc ony. Dwoje dzieci na utrzymaniu. Na rachunku bankowym rodkw brak. Nie pracuje nigdzie, zasiku nie pobiera. Egzekucja z ruchomoci, wierzytelnoci i kont bankowych dunika okazaa si bezskuteczna. Cena do negocjacji Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


Uwaga: Warunkiem kupna dugu (dotyczy take nabywcw trudnicych si egzekucj dugw) jest podpisanie umowy cesji wierzytelnoci.


rejestr dugw