Dług na sprzedaż: dłużnik Radosław Rzeźniczak, ur. 1982 r., NIP 7752342020, zam. Gnojno. Kwota długu: 5.483,53 zł. (plus odsetki). Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 25.08.2009 r. Komornicze postępowanie egzekucyjne zupełnie bezskuteczne. W toku egzekucji komornik ustaliła że dłużnik zakończył działalność gospodarczą. Nie znaleziono ruchomości podlegających zajęciu ani innego majątku dłużnika. Cena długu do negocjacji Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


Uwaga: Warunkiem kupna długu (dotyczy także nabywców trudniących się egzekucją długów) jest podpisanie umowy cesji wierzytelności.


rejestr długów