dłużnik: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia i Obrotu Materiałami Technicznymi "ROLMETAL", Chorzów. Solidarnie Andrzej Tabaka ur. 1967 r., Wiesław Tabaka 1959 r., obaj zam. ul. Wyzwolenia, Myszków. Kwota wierzytelności: 13.890,51 zł., dług z tytułu niezapłaconych faktur za dostawę towaru. Komornicze postępowanie egzekucyjne całkowicie bezskuteczne, umorzone. Cena do negocjacji. Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


rejestr długów