Dług na sprzedaż: dłużnik MAROMA P.W. Marek Rohowski, ur. 1964 r., NIP 639-146-82-29, ul. Tworkowska, Krzyżanowice. Kwota długu: 7.839,78 zł. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 20.11.2008 r. Egzeklucja komornicza wszczęta w styczniu 2009 r., bezskuteczna. Cena długu do negocjacji. Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


Uwaga: Warunkiem kupna długu (dotyczy także nabywców trudniących się egzekucją długów) jest podpisanie umowy cesji wierzytelności.


rejestr długów