Dług na sprzedaż: dłużnik Radosław Woźniak, ur. 1979 r., NIP 925-173-16-97, zam. Wschowa. Kwota długu: 12.759,38 zł. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 17 listopada 2009 r., odsetki ustawowe od kwoty 12.601,38 zł. od dnia 21 sierpnia 2009 r. Dług związany z działalnością gospodarczą. Komornicze postępowanie egzekucyjne umorzone jako całkowicie bezskuteczne dnia 03.11.2010 r. W postanowieniu o umorzeniu postępowania egzekucyjnego komornik napisał między innymi, że dłużnik nie mieszka pod adresem zameldowania, kilkunastoletnie meble i sprzety nie przedstawiają wartości handlowej. W toku czynności egzekucyjnych nie ustalono miejsca zamieszkania dłużnika. Bezskuteczne okazały się zajęcia wierzytelności w Urzędzie Skarbowym, gdyż dłużnikowi nie przysługuje zwrot nadpłaty podatku dochodowego i podatku VAT. Na drodze zapytania do Uzrzedu Skarbowego nie ustalono żadnych rachunków bankowych dłużnika. Cena do negocjacji Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


Uwaga: Warunkiem kupna długu (dotyczy także nabywców trudniących się egzekucją długów) jest podpisanie umowy cesji wierzytelności.


rejestr długów