Dług na sprzedaż: dłużnik Pol-Swed Petrol Corporation Sp. z o.o., Gdańsk. Kwota długu: 51.553,60 zł. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 11 maja 2001 r. Odsetki ustawowe od maja 2000 r. Uwaga: prosimy o kontakt ewentualnych innych wierzycieli tej spółki. Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


rejestr długów