Dług na sprzedaż: dłużnik WRZOS Hanna Pilichowska, NIP 631-157-69-17, ul. Brata Alberta, Gliwice. Kwota długu: 80.699,82 zł. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 27 lutego 2009 r., odsetki ustawowe od kwoty 79.702,82 zł. Postępowanie egzekucyjne wszczęte przez komornika w kwietniu 2009 r., jak dotąd zupełnie bezskuteczne. Cena długu do negocjacji Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


Uwaga: Warunkiem kupna długu (dotyczy także nabywców trudniących się egzekucją długów) jest podpisanie umowy cesji wierzytelności.


rejestr długów