Dług na sprzedaż: dłużnik Piotr Pawelec, ur. 1970 r., zam. ul. Płaskowickiej, Warszawa. Z tytułu niezwróconej pożyczki udzielonej mu przez osobę prywatną. Kwota długu: 22.800,00 zł. należności głównej, 285,00 zł. kosztów procesu, 160,78 zł. kosztów egzekucyjnych. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 11.09.2008 r. Odsetki ustawowe od dnia 01.05.2008 r. Komornicze postępowanie egzekucyjne wszczęte w grudniu 2008 r. całkowicie bezskuteczne i umorzone jako bezskuteczne w maju 2011 roku. W piśmie z dnia 20.01.2011 r. komornik poinformował wierzyciela iż dłużnik pod wskazanym adresem nie przebywa, został wymeldowany 07.05.2010 r. W toku przeprowadzonych czynności nie zdołano ustalić nowego miejsca pobytu dłużnika. Z informacji z ZUS wynika że dłużnik nigdzie nie pracuje, nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych. Rachunków bankowych, wierzytelności oraz praw majątkowych nie ustalono. Cena: pełna należność główna, koszty procesu i egzekucyjne oraz 50% wartości odsetek. Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


rejestr długów