Dług na sprzedaż: dłużnik Teresa Orlicz, ur. 1960 r. Szczecin, zam. ul. Bronisławy, Katowice. Kwota długu: 5.121,87 zł. Odsetki ustawowe od kwoty 5.021,47 zł. od 2002 r. Prawomocny nakaz zapłaty. Bezskuteczne postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika w 2005 r. Według informacji od komornika z tamtego okresu dłużniczka nie zamieszkuje pod adresem wskazanym przez wierzyciela, ostatni raz widziana była w miejscu czynności w kwietniu 2004 r. Jak ustalono dłużniczka nie pracowała, działalności gospodarczej nie prowadziła. Mienia o wartości handlowej nie posiadała. Miejsce pobytu dłużniczki nie jest znane. Prawdopodobnie przebywa u swojej rodziny. W toku czynności egzekucyjnych nie zdołano ustalić miejsca jej pobytu ani źródła utrzymania. Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


rejestr długów