Dług na sprzedaż: dłużnik Piotr Miernik, Wąchock. Kwota długu: 74.749,55 zł. Prawomocny wyrok sądowy z dnia 24 marca 2009 r. Odsetki od kwoty 66.030,55 zł. Dług z tytułu pożyczki od osoby prywatnej. Cena do negocjacji. Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


Uwaga: Warunkiem kupna długu (dotyczy także nabywców trudniących się egzekucją długów) jest podpisanie umowy cesji wierzytelności.


rejestr długów