Dług na sprzedaż: dłużnik Artur Majewski, ur. Warszawa (pełne dane dłużnika - u Administratora). Kwota długu: 20.750,00 zł. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 12.08.2008 r. Odsetki ustawowe od kwoty 20.000,00 zł. od dnia 24.07.2008 r. Postępowanie egzekucyjne umorzone przez komornika dnia 30.12.2008 r. z powodu bezskuteczności. Wierzytelność powstała z tytułu niewywiązania się z umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu. Dłużnik pobrał zadatek, którego nie zwrócił nie wywiązawszy się z umowy. Skierowano egzekucję do lokalu mieszkalnego w Warszawie który był przedmiotem umowy przedwstępnej sprzedaży, jednak dłużnik zdążył go wcześniej zbyć i wyprowadził się. Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


rejestr długów