Dług na sprzedaż: PPHU KOZPOL Piotr Krzeszowiec, NIP 8981003739, ul. Pestalozziego, Wrocław. Kwota długu: 31.351,00 zł w tym 2.775,00 zł. kosztów procesu sądowego. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 09 lutego 2011 r. zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 28 marca 2011 r. Postępowanie egzekucyjne wszczęte przez komornika we Wrocławiu w kwietniu 2011 roku, jak dotąd całkowicie bezskuteczne. Cena długu - do negocjacji. Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


Uwaga: Warunkiem kupna długu (dotyczy także nabywców trudniących się egzekucją długów) jest podpisanie umowy cesji wierzytelności.


rejestr długów