Dług na sprzedaż: dłużnik Andrzej Kośka Firma "Raj-Bud", NIP 9461756597, REGON 430847031, ul. Sierpińskiego, Lublin. Kwota podstawowa długu: 30.767,00 zł., w tym 2.767,00 zł. kosztów procesu. Prawomocny nakaz zapłaty wydany 28 kwietnia 2009 r. Postępowanie egzekucyjne wszczęte w sierpniu 2009 r., do tej pory całkowicie bezskuteczne. Cena długu do negocjacji. Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


Uwaga: Warunkiem kupna długu (dotyczy także nabywców trudniących się egzekucją długów) jest podpisanie umowy cesji wierzytelności.


rejestr długów