Dług na sprzedaż: dłużnik NOVA-Agencja Reklamowa Jacek Jaworski, ur. 1972 r., zam. ul. Rzeźnicza, Sosnowiec. Kwota długu: 7.712,00 zł. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 9 grudnia 2008 r. Egzekucja komornicza bezskuteczna. W piśmie z datą 01.12.2009 r. komornik napisał, m.in. że na podstawie informacji z ZUS ustalono, że dłużnik nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych ani zasiłkowych ma natomiast zarejestrowaną działalność gospodarczą pod adresem zamieszkania. Wobec powyższego podjęto czynności terenowe w wyniku których w rozmowie z ojcem dłużnika ustalono że dłużnik pomimo zameldowania nie przebywa w miejscu wskazanym przez wierzyciela od około roku. Jednocześnie podał, ze z uwagi na fakt że nie utrzymuje z synem kontaktu to nie zna obecnego miejsca jego pobytu oświadczając zarazem że nie pozostawił on w mieszkaniu żadnych ruchomości. Ojciec dłużnika dokonał wpłaty, z której na rzecz wierzyciela przekazano kwotę 486,66 zł. W trakcie czynności nie odnaleziono samochodu znajdującego się w rejestrze CEPiK tj. Suzuki Swift. Ponadto na podstawie informacji przekazanej przez Urząd Skarbowy ustalono, ze dłużnik nie posiada wierzytelności w tut. organie podatkowym. Nie odnotowano rachunków bankowych. Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


rejestr długów