Dług na sprzedaż: dłużnik Tomasz Jachnicki, Warszawa. Wierzytelności: kwota podstawowa 5.000,00 zł. plus 1% odsetek dziennie od 03.08.2005 r. plus koszt procesu: 1.315,00 zł. Prawomocny nakaz zapłaty. Cena wierzytelności do negocjacji. (a debt for sale) kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


rejestr długów