Dług na sprzedaż: dłużnik P.H.U. HUB-TRANS Tomasz Łopiński ur. 1975 r., NIP 1250404816, REGON 220572878, ul. Węsierska, Gdańsk. Kwota długu: 8.635,95 zł. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 21 października 2009 r. Postępowanie egzekucyjne wszczęte przez komornika w styczniu 2010 r. zostało umorzone jako całkowicie bezskuteczne dnia 30.08.2010 r. Cena długu do negocjacji. Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


Uwaga: Warunkiem kupna długu (dotyczy także nabywców trudniących się egzekucją długów) jest podpisanie umowy cesji wierzytelności.


rejestr długów