Dług na sprzedaż: dłużnik G.S.R. USŁUGI BUDOWLANE GARUS Zbigniew, NIP 8681598361, ur. 1959 r., ul. Legionów Polskich, Bochnia. Kwota długu: 8.796,00 zł. w tym 1.292,00 zł. kosztów procesowych (uzyskanie tytułu wykonawczego). Odsetki ustawowe od kwoty 7.504,00 zł. od dnia 02 września 2009 r. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 07 marca 2011 r. z klauzulą wykonalności nadaną dnia 14 kwietnia 2011 r. Komornik wszczął w sprawie postępowanie egzekucyjne w miesiącu lipcu 2011 r., do tej pory bez żadnych efektów. Cena wierzytelności - do negocjacji. Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


Uwaga: Warunkiem kupna długu (dotyczy także nabywców trudniących się egzekucją długów) jest podpisanie umowy cesji wierzytelności.


rejestr długów