Dług na sprzedaż: dłużnik Tomasz Gajewski, Wąbrzeźno. Kwota długu: 21.500,00 zł. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 20 września 2005 r. Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


rejestr długów