Dług na sprzedaż: dłużnik FIBO Firma Inwestycyjna Budownictwo Ogólne Ciecierski Marek Jacek, NIP 534-202-17-00, ul. Stalowa, Pruszków. Kwota długu: 46.307,97 zł. w tym 572,00 zł. kosztów postępowania sądowego. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 12 marca 2009 r., odsetki ustawowe od kwoty 45.735,97 zł. Komornicze postępowanie egzekucyjne wszczęte w maju 2009 r., jak dotąd zupełnie bezskuteczne. Cena do negocjacji Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


Uwaga: Warunkiem kupna długu (dotyczy także nabywców trudniących się egzekucją długów) jest podpisanie umowy cesji wierzytelności.


rejestr długów