Dług na sprzedaż: dłużnik PPHU EXPEDITE Jarosław Szylwański, NIP 6481001920, ur. 1971 r., siedziba: ul. Wrzeciono, Warszawa, zam. Zabrze, ul. Leśna. Kwota długu: 19.000,01 zł. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 19.03.2010 r. Postępowanie egzekucyjne wszczęte przez komornika w czerwcu 2010 roku, do tej pory całkowicie bezskuteczne. W piśmie do wierzyciela z datą 19.05.2011 r. będącym wysłuchaniem wierzyciela przed umorzeniem postępowania, komornik napisał między innymi że w trakcie przeprowadzonych czynności nie stwierdzono majątku dłużnika z którego można by prowadzić skuteczna egzekucję i zaspokoić roszczenia wierzyciela. W szczególności dokonane zajęcia zwróciły się jako bezskuteczne, dokonane zapytania we właściwych dla miejsca zamieszkania dłużnika urzędach nie doprowadziły do ujawnienia majątku dłużnika. Cena długu - do negocjacji. Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


Uwaga: Warunkiem kupna długu (dotyczy także nabywców trudniących się egzekucją długów) jest podpisanie umowy cesji wierzytelności.


rejestr długów