Dług na sprzedaż: dłużnik EUROMAX BIURO USŁUG WIELOBRANŻOWYCH Łucja Plucińska, NIP 852-179-39-35, ur. 1954 r., zam. ul. Kościelna, Gryfino. Kwota długu: 8.197,15 zł. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia z dnia 16 lipca 2009 r. Komornicze postępowanie egzekucyjne zupełnie bezskuteczne. W piśmie do wierzyciela z datą 01.02.2001 r. komornik napisał m.in., że w jego kancelarii prowadzonych jest 16 postępowań egzekucyjnych w toku których dokonano zapytań do właściwych urzędów i instytucji tj. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. W wyniku uzyskanych odpowiedzi nie odnotowano u dłużniczki rachunków bankowych, oraz powiązań z działalnością gospodarczą. Dłużniczka nie figuruje jako właściciel lub współwłaściciel bądź użytkownik wieczysty nieruchomości położonej na terenie Powiatu Gryfińskiego. Nie pobiera również świadczeń emerytalno-rentowych. Ustalono fakt zarejestrowania następujących pojazdów mechanicznych na dłużniczkę: Skania r. 1986, Volvo r. 1983, oraz Volvo r. 1988. Jednak ze względu na wiek pojazdy te nie przedstawiają większej wartości handlowej a zbycie ich na rynku wtórnym może okazać się utrudnione i łączyć się ze znacznymi wydatkami ze strony wierzycieli. W toku postępowania nie ustalono miejsca postoju pojazdów. Dokonano zajęcia wierzytelności w Urzędzie Skarbowym które okazało się bezskuteczne, gdyż dłużniczce nie przysługuje zwrot nadpłaty podatku dochodowego i VAT. W toku prowadzonych postępowań dokonano czynności egzekucyjnych w terenie w wyniku których nie potwierdzono aktualnego miejsca zamieszkiwania dłużniczki. Pod adresem wskazanym przez wierzyciela zamieszkuje inna osoba a na temat dłużniczki nie ma żadnych informacji. Cena do negocjacji Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


Uwaga: Warunkiem kupna długu (dotyczy także nabywców trudniących się egzekucją długów) jest podpisanie umowy cesji wierzytelności.


rejestr długów