Dług na sprzedaż: dłużnik EM-TOR Marek Murawski, ur. 1967 r., NIP 9561379591, zam. ul. Rzepakowa, Toruń. Kwota długu: 26.463,84 zł. Odsetki ustawowe od kwoty 26.136,84 zł. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 29 czerwca 2009 r. Postępowanie egzekucyjne wszczęte przez komornika w sierpniu 2008 r. Cena długu do negocjacji Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


Uwaga: Warunkiem kupna długu (dotyczy także nabywców trudniących się egzekucją długów) jest podpisanie umowy cesji wierzytelności.


rejestr długów