Dług na sprzedaż: dłużnik Edward Głażewski, Ostrołęka. Kwota długu: 165.697,94 zł. Prawomocne nakazy zapłaty. Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


rejestr długów