Dług na sprzedaż: dłużnik Edmund Popławski, ur. 1969 r., zam. Antopol gm. Podedwórze. Kwota długu: 21.200,00 zł. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 19.01.2010 r. Postępowanie egzekucyjne wszczęte przez komornika w kwietniu 2010 roku, do tej pory całkowicie bezskuteczne. W piśmie - zawiadomieniu wierzyciela o stanie egzekucji - komornik poinformował wierzyciela, że dłużnik nie figuruje w ewidencji CEPiK, nie figuruje też jako właściciel nieruchomości w powiecie lubelskim. Cena długu - do negocjacji. Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


Uwaga: Warunkiem kupna długu (dotyczy także nabywców trudniących się egzekucją długów) jest podpisanie umowy cesji wierzytelności.


rejestr długów