Dług na sprzedaż: dłużnik solidarnie: Szymon Duc ur. 1981 r., Jacek Duc ur. 1967 r., zam. ul. Beskidzka, Rychwałd. Kwota długu: 55.583,00 zł. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 16 września 2008 r. Odsetki ustawowe od kwoty 54.896,00 zł. Postępowanie egzekucyjne wszczęte przez komornika w grudniu 2008 r., zupełnie bezskuteczne. Cena wierzytelności do negocjacji. Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


Uwaga: Warunkiem kupna długu (dotyczy także nabywców trudniących się egzekucją długów) jest podpisanie umowy cesji wierzytelności.


rejestr długów