Dług na sprzedaż: dłużnik Dorota Jakacka, ur. 1972 r., NIP 8451369361, zam. Ruda, 11-513 Miłki. Kwota długu: 3.302,29 zł. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 30 grudnia 2009 r., dług zaciągnęła jako przedsiębiorca prowadząc firmę Kwiaciarnia "Gardenia". Postępowanie egzekucyjne całkowicie bezskuteczne i umorzone przez komornika w dniu 04 kwietnia 2011 r. W uzasadnieniu umorzenia komornik napisał między innymi, że egzekucja z ruchomości, wierzytelności i kont bankowych dłużnika okazała się bezskuteczna. Dłużniczka nie prowadzi już działalności gospodarczej pod adresem gdzie mieściła się kwiaciarnia, nie przysługują jej wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku dochodowego. Brak informacji dotyczącej praw majątkowych, umów cywilnoprawnych. Nie pobiera świadczeń długoterminowych (krótkoterminowych). Egzekucja z rachunków bankowych, ruchomości, nieruchomości bezskuteczna. Cena długu - do negocjacji. Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


Uwaga: Warunkiem kupna długu (dotyczy także nabywców trudniących się egzekucją długów) jest podpisanie umowy cesji wierzytelności.


rejestr długów