Dług na sprzedaż: dłużnik PUHT "DOMTECH" Karol Bożejko, Staszów. Kwota długu: 76.752,10 zł. Prawomocny nakaz zapłaty. Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


rejestr długów