Dług na sprzedaż: dłużnik Radosław Broda, ur. 1983 r., zam. Sierniki, 64-610 Rogoźno Wlkp. Kwota długu: 7.075,00 zł. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 14 kwietnia 2009 r. Postępowanie egzekucyjne wszczęte przez komornika w czerwcu 2009 r., jak dotąd zupełnie bez efektów. Cena długu do negocjacji Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


Uwaga: Warunkiem kupna długu (dotyczy także nabywców trudniących się egzekucją długów) jest podpisanie umowy cesji wierzytelności.


rejestr długów