Dług na sprzedaż: dłużnik Bartosz Szkop, ul. Kolejowa, Górki Noteckie. Kwota długu: 10.000,00 zł. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 29 czerwca 2009 r. Komornicze postępowanie egzekucyjne umorzone z powodu całkowitej bezskuteczności. W uzasadnieniu komornik napisał między innymi, że nie ustalono żadnego majątku dłużnika, jego rachunków bankowych oraz źródeł dochodów z których można przeprowadzić skuteczną egzekucję. Dłużnik nie figuruje w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych. Cena do negocjacji Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


Uwaga: Warunkiem kupna długu (dotyczy także nabywców trudniących się egzekucją długów) jest podpisanie umowy cesji wierzytelności.


rejestr długów