Dług na sprzedaż: dłużnik Andrzej Żabicki, ur. 1980 r., zam. ul. Małachowskiego, Będzin. Kwota długu: 6.555,68 zł. Odsetki ustawowe od kwoty 5.275,68 zł. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 13.08.2008 r. Postępowanie egzekucyjne wszczęte przez komornika w marcu 2009 r., formalnie w toku, całkowicie bezskuteczne. Cena długu do negocjacji. Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


Uwaga: Warunkiem kupna długu (dotyczy także nabywców trudniących się egzekucją długów) jest podpisanie umowy cesji wierzytelności.


rejestr długów