Dług na sprzedaż: dłużnik Andrzej Stachowiec, ur. 1982 r., zam. ul. Zygmuntowska, Gliwice.. Kwota długu: 9.924,00 zł. należności głównej i 75,00 zł. kosztów procesu. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 16 listopada 2009 r. Postępowanie egzekucyjne wszczęte przez komornika we wrześniu 2010 r., wciąz całkowicie bezskuteczne. Cena długu do negocjacji. Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


Uwaga: Warunkiem kupna długu (dotyczy także nabywców trudniących się egzekucją długów) jest podpisanie umowy cesji wierzytelności.


rejestr długów