Dług na sprzedaż: dłużnik Maria Adamczyk, ur. 1936, r. zam. ul. Rawicza, Siedlce. Kwota wierzytelności: 44.200,00 zł, dług z tytułu pożyczki udzielonej jej przez osobę prywatną. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 02.02.2007 r. Egzekucja komornicza całkowicie bezskuteczna. W piśmie z datą 09.11.2009 r. komornik sądowy poinformował wierzyciela m.in., że w toku czynności terenowych nie ustalono majątku ruchomego przedstawiającego wartość handlową i podlegającego zajęciu. Dłużniczka nie pracuje. Z majątku nieruchomego dłużniczki prowadzona była egzekucja z nieruchomości, nie doszła jednak do skutku z uwagi na brak chętnych do nabycia. Cena długu do negocjacji, kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


rejestr długów