dłużnik: Władysław Szutkowski, ul. Wrocławska 5/79, Warszawa, dług z tytułu niezapłacenia za wykonana usługę. Kwota 15.363,98 zł. (w tym 1281,63 zł. kosztów procesowych). Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 08 października 1998 r. Cena do negocjacji. (a debt for sale) kontakt: windykacja@grabowski.biz.pl, tel. 032 291 99 75


sprzedaż wierzytelności, rejestr długów