Dług na sprzedaż: dłużnik: Julita Syrek, ul. Piastów 26, 42-475 Żelisławice. Kwota długu: 8.498,66 zł. Wobec żyranta. Cena do negocjacji. (a debt for sale) kontakt: windykacja@grabowski.biz.pl, tel. 032 291 99 75


ć

sprzedaż wierzytelności, rejestr długów