dłużnik: P.H.U. AN-MAR EXPORT-IMPORT Anna Stopińska-Gidrewicz, zam. Wola Drzewiecka 128, Lipce Reymontowskie, dług z tytułu niezapłacenia podpisanej faktury z dnia 06 kwietnia 2005 r., w całości niezapłacona. Kwota 3.370,00 zł. Cena do negocjacji. (a debt for sale) kontakt: windykacja@grabowski.biz.pl, tel. 032 291 99 75


sprzedaż wierzytelności, rejestr długów