dłużnik: STENOMA Sp. z o.o. ul. Morgowa 9, Łódź, Prezes Zarządu: Sławomir Stefaniak, zam. ul. 11 Listopada 79/20, Łódź, dług z tytułu pobrania zaliczki na poczet dostarczenia maszyny (maszyny nie dostarczył, pieniędzy nie oddał). Kwota 10.000,00 zł., dług powstał dnia 23.04.2003 r. Prawomocny wyrok z dnia 20 grudnia 2004 r. Bezskuteczna egzekucja komornicza. Cena do negocjacji. (a debt for sale) kontakt: windykacja@grabowski.biz.pl, tel. 032 291 99 75


sprzedaż wierzytelności, rejestr długów