dłużnik: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia i Obrotu Materiałami Technicznymi "ROLMETAL", ul. Staszica 4, Chorzów. Kwota wierzytelności: 13.890,51 zł., dług z tytułu zniezapłaconych faktur za dostawę towaru. Cena do negocjacji. (a debt for sale) kontakt: windykacja@grabowski.biz.pl, tel. 032 291 99 75


sprzedaż wierzytelności, rejestr długów