dłużnik: P.P.R. "REMBUD" Sp. z o.o., Wierzbica, Zarząd: Romuald Drabik, Witold Figarski, kwota wierzytelności: 7.468,40 zł., w tym 7.320,00 zł. należności głównej z odsetkami od dnia 30 grudnia 2003 r.; prawomocny nakaz zapłaty z dnia 31 grudnia 2004 r. Dług z tytułu niezapłacenia faktury za dostawę towaru. Cena do negocjacji. (a debt for sale) kontakt: windykacja@grabowski.biz.pl, tel. 032 291 99 75


sprzedaż wierzytelności, rejestr długów