dłużnik: P.P.H.U. KARBOPOL Joanna Przenniak, ul. Krakowska 85, Szczekociny. Kwota wierzytelności: 15.435,50 zł. Prawomocny nakaz sądowy z dnia 9 października 2006 r. Kwota podstawowa: 15.244,50 zł. (z odsetkami od 15 grudnia 2005 r. i wcześniej) i 191,00 zł. kosztów procesu. Postępowanie egzekucyjne w toku. Cena do negocjacji. (a debt for sale) kontakt: windykacja@grabowski.biz.pl, tel. 032 291 99 75


sprzedaż wierzytelności, rejestr długów