dłużnik: Jan Oleszko, Godziszów III 64, 23-302 Godziszów, dług z tytułu niezapłacenia za towar. Kwota 17.173,10 zł. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 09 lutego 2004 r. Bezskuteczne egzekucje komornicze. Cena do negocjacji. (a debt for sale) kontakt: windykacja@grabowski.biz.pl, tel. 032 291 99 75


sprzedaż wierzytelności, rejestr długów