Dług na sprzedaż: dłużnik Marcin Król, ul. Biegusa 29, Gliwice. Kwota podstawowa długu i kosztów procesu: 44.822,94 zł. Prawomocne nakazy zapłaty z czerwca 2006 r. Komornicze postępowania egzekucyjne umorzone ze względu na ich całkowitą bezskuteczność. Cena do negocjacji. (a debt for sale) kontakt: windykacja@grabowski.biz.pl, tel. 032 291 99 75


sprzedaż wierzytelności, rejestr długów