dłużnik: Aleksander Kozak, 59-830 Biedrzychowice 163, kwota podstawowa wierzytelności: 17.000,00 zł. dług z tytułu otrzymania zaliczki i niewywiązania się z umowy. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 07 kwietnia 2000 r. Cena do negocjacji. (a debt for sale) kontakt: windykacja@grabowski.biz.pl, tel. 032 291 99 75


sprzedaż wierzytelności, rejestr długów