Dług na sprzedaż: dłużnik Tomasz Jachnicki, ul. Pierzyńskiego 9a/13, Warszawa. Wierzytelności: kwota podstawowa 5.000,00 zł. plus 1% odsetek dziennie od 03.08.2005 r. plus koszt procesu: 1.315,00 zł. Prawomocny nakaz zapłaty. Cena wierzytelności do negocjacji. (a debt for sale) kontakt: windykacja@grabowski.biz.pl, tel. 032 291 99 75


sprzedaż wierzytelności, rejestr długów